Referencje klientów

Safetica chroni firmy na całym świecie

Historie klientów

Safetica reference Invelt
Centrum Onkologii
chroni dane pacjentów
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Gyn Centrum
Gyn Centrum
zabezpiecza swoje dane
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Safetica reference TM
Broker Sp. z o.o.
zabezpiecza dane przed wyciekiem
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)

Firmy z różnych branż korzystają z Safetica, aby chronić wrażliwe dane:

  • Wszystko
  • Produkcja
  • Usługi
  • Ochrona Zdrowia
  • Biznes
  • Finanse
  • Sektor publiczny