Referencje klientów

Safetica chroni firmy na całym świecie

Historie klientów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
chroni dane instytucji publicznej
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
GynCentrum
GynCentrum
zabezpiecza swoje dane

PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
La Rive S.A.
LA Rive S.A.
ochrona know-how firmy

PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Centrum Onkologii
Centrum Onkologii
chroni dane pacjentów
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Broker Sp. z o.o.
Broker Sp. z o.o.
zabezpiecza dane przed wyciekiem 
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Bibus Menos
Bibus Menos
monitorowanie obiegu dokumentów
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)

Firmy z różnych branż korzystają z Safetica, aby chronić wrażliwe dane:

  • Wszystko
  • Produkcja
  • Usługi
  • Ochrona Zdrowia
  • Biznes
  • Finanse
  • Sektor publiczny