Referencje klientów

Safetica chroni firmy na całym świecie

Historie klientów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
chroni dane instytucji publicznej
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
GynCentrum
GynCentrum
zabezpiecza swoje dane

PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
La Rive S.A.
LA Rive S.A.
ochrona know-how firmy

PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Centrum Onkologii
Centrum Onkologii
chroni dane pacjentów
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Broker Sp. z o.o.
Broker Sp. z o.o.
zabezpiecza dane przed wyciekiem 
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Bibus Menos
Bibus Menos
monitorowanie obiegu dokumentów
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Adriana
Adriana SA
ochrona przed wyciekiem danych
 
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)
Adriana
BAKALLAND S.A.
kompleksowa ochrona danych
i kontrola zachowań pracowników
PRZECZYTAJ CASE STUDY (PL)

Firmy z różnych branż korzystają z Safetica, aby chronić wrażliwe dane:

  • Wszystko
  • Produkcja
  • Usługi
  • Ochrona Zdrowia
  • Biznes
  • Finanse
  • Sektor publiczny