Badź zgodny z RODO

Bądź gotowy na najbardziej restrykcyjne regulacje Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to europejskie prawo regulujące przetwarzanie danych osobowych przez każdą firmę i organizację działającą na terenie Unii Europejskiej.

Jakie środki bezpieczeństwa musisz wdrożyć by zagwarantować bezpieczne przetwarzanie danych w swojej firmie?

Co RODO oznacza dla Ciebie?

Kosztowne sankcje

Kary finansowe za niedopełnienie wymogów RODO mogą sięgać 20 milionów euro lub 4% całkowitego przychodu firmy (w zależności od tego, która wartość będzie wyższa).

Wpływ na każdego

Prowadząc biznes lub organizację musisz stale nadzorować i chronić przetwarzane przez siebie dane osobowe – dane pracowników, informacje o klientach, bazy danych pacjentów etc.

Efektywna ochrona danych

Twoja firma musi być w stanie udowodnić, że jej wdrożone rozwiązania techniczne i organizacyjne działają prawidłowo i odpowiadają wymogom RODO.

Natychmiastowe zgłaszanie wyłomów bezpieczeństwa

Masz tylko 72 godziny by powiadomić odpowiednie władze o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych.

Zgody na przetwarzanie danych

Musisz posiadać jasne i czytelne zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prośba o zgodę na ich przetwarzanie powinna być sformułowana w sposób prosty i łatwy do zrozumienia.

Rozszerzona definicja „danych osobowych”

Dane osobowe to również adresy email oraz IP, ciasteczka przeglądarek (cookies) oraz informacje genetyczne i biometryczne.

Prawo do bycia zapomnianym

Każda osoba ma prawo prosić o bezzwłoczne usunięcie z Twojej bazy wszystkich informacji jej dotyczących.

Dedykowany „Inspektor Ochrony Danych"

Jeżeli systematycznie przetwarzasz dane osobowe to musisz wyznaczyć osobę pełniącą rolę Inspektora Danych Osobowych.

Prywatność w fazie projektowania

Ochrona danych osobowych musi być uwzględniana jako wytyczna w każdym projekcie środków bezpieczeństwa.

Jak RODO wpływa na Twoją firmę?

Zobacz bezpłatny webinar i dowiedz się, jak Safetica pomaga wdrożyć wytyczne RODO!

Zapisz się na webinar

Identify the risks in your company

Jakie dane osobowe musi chronić Twoja firma?

  • Dane osobowe pracowników (imię i nazwisko, adres, data urodzenia etc.)
  • Informacje o klientach, pacjentach, kontrahentach (marketingowe bazy danych, wyniki badań, listy kontaktowe)
  • Dane przekazywane firmom trzecim (w ramach np. dokumentów księgowych lub marketingu bezpośredniego)
  • Niepubliczne dane osobowe partnerów biznesowych i dostawców
  • Każde inne dane mogące pomóc w identyfikacji konkretnej osoby

Musisz zagwarantować, że chronisz przetwarzane dane przed niepowołanym użyciem. Czy możesz dziś zagwarantować, że dane Twoich klientów i pracowników są w 100% bezpieczne? Jak radzisz sobie z ryzykiem wycieku danych podczas ich przenoszenia?

Kary za niedostosowanie się do RODO są bardzo wysokie. Mogą kosztować Cię do 20 milionów euro lub 4% twojego rocznego obrotu.

Czy realizujesz wymogi RODO?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Kontakt

Jak zapewnisz zgodność swoich systemów z RODO?

1.Audyt danych

Sprawdź, jak Twoja firma obecnie przetwarza dane i jak Safetica może Ci w tym pomóc. Rozwiązanie monitoruje przesyłanie ważnych dokumentów i wszelkie działania na nich wykonywane.

Monitoring wrażliwych danych

2. Zasady pracy z dokumentami

Zdecyduj kto może przetwarzać dane osobowe i w jaki sposób. Safetica wymusza stosowanie polityk bezpieczeństwa gwarantując, że nie są one tylko martwymi papierowymi przepisami.

ochrona danych osobowych

3.Edukacja pracowników

Każdy pracownik musi wiedzieć, które informacje wymagają szczególnej ostrożności przy przetwarzaniu. Safetica informuje pracowników o obowiązujących zasadach wzmacniając bezpieczeństwo danych.

Wszystkie funkcje rozwiązania

4.Szyfrowanie danych

Wszystkie nośniki zawierające dane osobowe powinny być szyfrowane. Dzięki centralnemu zarządzaniu szyfrowaniem całych dysków, Safetica ułatwia szyfrowanie wszystkich nośników w firmie.

Kontrola nośników i szyfrowanie danych

5.Ochrona przed wyciekiem danych

Kompleksowa ochrona przed wyciekami powinna uwzględniać wszystkie metody komunikacji – e-maile, wydruki, dyski USB, płyty DVD, urządzenia mobilne etc. Safetica gwarantuje, że opuszczające firmę dane będą w pełni zabezpieczone.

ochrona dLp

6.Ochrona fizycznych kopii dokumentów

Aplikacje, umowy, kontrakty - wszystkie firmowe dokumenty powinny być odpowiednio chronione. Safetica pozwala decydować, które wrażliwe dokumenty mogą być drukowane dając Ci pewność, że nikt nie wyniesie z firmy wydrukowanej bazy danych.

zarządzanie drukiem i nadzór produktywności

7. Backup i narzędzia szybkiego odzyskiwania danych

RODO wymaga, by w razie usterki technicznej firma była zdolna sprawnie odtworzyć dane osobowe. Możliwość szybkiego powrotu do działania to również kluczowa sprawa dla Twoich systemów.

8. Bezpieczeństwo sieci i ochrona przed atakami zewnętrznymi

Pamiętaj, że aby utrzymywać bezpieczeństwo swojej firmy na najwyższym poziomie musisz korzystać nie tylko z antywirusa, ale także aktualizować swoje systemy i korygować ustawienia sieci, firewalla oraz innych technologii (np. IDS/IPS).

Wypróbuj rozwiązanie Safetica!

  • chroń wrażliwe dane
  • nadzoruj firmowe procesy
  • wdrażaj wytyczne RODO

     wypróbuj demo online

Safetica - ochrona danych osobowych zgodna z wymogami RODO

Dzięki rozwiązaniu Safetica łatwo spełnisz wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Uzyskasz lepszy ogląd tego, co dzieje się w Twojej firmie, jak pracownicy przetwarzają wrażliwe dane i wyeliminujesz ryzyko nieprawidłowego ich użycia. Gdy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa błyskawicznie otrzymasz powiadomienie, a w przypadku problemów ze zgodnością z RODO masz dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do jego rozwiązania.

reference úniky dat Safetica

Informacje na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie reprezentują w pełni wymogów stawianych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jako takie, nie mogą stanowić zamiennika dla dedykowanej konsultacji prawnej poświęconej zgodności firmowych procesów z RODO.