Safetica dla systemu macOS

Możliwość audytowania środowiska Windows oraz Mac

Funkcje kontrolne w systemie operacyjnym macOS pozwalają na pełniejszy przegląd działań w Twojej organizacji. Produkty Safetica dają możliwość objęcia kontrolą wszystkich obszarów Twojej firmy.


Monitor acitvity with company files

Monitorowanie aktywności plików i dokumentów
---

Identyfikuj incydenty związane z przepływem danych w Twojej firmie

Korzystaj z dzienników
aktywności plików

Analizuj zachowanie użytkownika
monitorując poufne pliki

Increase your margin

Audyt urządzeń
zewnętrznych

---

Sprawdź podłączone
urządzenia zewnętrzne

Wykrywaj pliki pozostawione
na niezabezpieczonych urządzeniach

Zarządzaj urządzeniami zewnętrznymi
w strefach firmowych

Manager's dashboard

Obiektywna analiza
zachowań użytkowników

---

Zidentyfikuj ukryte zagrożenia na podstawie analizy użytkowania Internetu i aplikacji

Kontroluj, którzy pracownicy szukają pracy i zmniejsz ryzyko wycieku danych

Oszczędzaj zasoby poprzez analizę oprogramowania i sprzętu

Co oferuje Safetica dla systemu macOS:

  • Monitorowanie aktywności plików
  • Wykorzystanie urządzeń zewnętrznych
  • Monitorowanie aktywności w sieci
  • Monitorowanie aktywności aplikacji
  • Kategoryzację stron internetowych i aplikacji
  • Raporty i alerty
  • Centralne zarządzanie z jednej konsoli